Styrelsen

StyrelsenOrdförande

Johan Petersson, 070-5919114


Sekreterare

Roland Söderström


Kassör

Bernt Johansson, 070-9680616


Ledamöter

Michael Andrén, 070-8208206

Per Bårring, 070-5235211